1000 Premiere Pro Transitions

1000 Premiere Pro Transitions
3840x2160 | Version Premiere Pro CC | 950 mb

Information:
 • 1000 Great seamless transitions
 • 67 categories (Glitches, Zooms, Energy, Rotations and much more)
 • 300+ sound effects
 • Darg&Drop system
 • Resizeble up to 8k
 • Adobe Premiere Pro CC 2018 (v12.1.0)
 • Choose transitions duration – “Fast” or “Normal”
 • Motion design presets Dust, Flares, “Hand Camera” effect
   Demo:

   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   1 nhận xét:

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below