Epic Slide

Epic Slide
1920x1080 | Version After Effects CC, CS6, CS5.5, CS5 | 30 mb

Information:
 • You can change colors, duration, camera, animation… - All made in After Effects project - Editable with After Effects /cs 5,cs5.5,CS6,CC,CC2014 - Works with any frame rate - Very easy customize and editable colors - Full HD: 1920×1080p - No plugin - 16 Photo/Video Placeholders - 16 text - Text Font: Zurich Cn BT VIDEO TUTORIAL AUDIO: https://audiojungle.net/item/cinematic-pack-2/12902468
   Demo:

   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below