1000+ Premium HD Overlays and Actions for Photoshop

09:16

By: StLove

1000+ Premium HD Overlays and Actions for Photoshop
ATN, PDF | Version Adobe Photoshop | 1900 mb

Information:

 • 44 Vintage Old Photo Effect Overlays
 • 85 Night Sky Silhouette – Overlays And Actions
 • 50 Vintage Backgrounds And Overlays
 • 52 Romantic Heart Bokeh Effects Overlays And Actions
 • 42 Colorful Christmas Confetti And Glitter Overlay Effects
 • 50 Optical Flare Effects – Overlays And Actions
 • 52 Film Burn And Grain Effects Overlays And Actions
 • 39 Add Bokeh – Overlays And Actions
 • 56 Realistic Smoke Photo Overlays
 • 99 Natural Bokeh Effects – Overlays And Actions
 • 51 Snow And Dust Overlay Effects
 • 28 Bad Photocopy Effects – Overlays And Actions
 • 49 Pro Photography Lens Flare Photo Overlays
 • 35 Lens Flare Effects – Overlays And Actions
 • 92 Film Light Leaks Effects – Overlays And Actions
 • 26 Rain Overlay Effects
 • 19 Underwater Effect For Adobe Photoshop
 • 49 Natural Bokeh Effects – Overlays And Actions
 • 45 Elegance Bokeh Overlays
 • 10 Night Sky Starry Overlays And Actions
 • 16 WET PLATE Effect For Adobe Photoshop

Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

StLove

Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

1 nhận xét:

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below