Line Call Out Titles for Premiere Pro

Line Call Out Titles for Premiere Pro
3840x2160 | Version Premiere Pro CC | 150 mb

Information:
 • Modern and Trendy Design
 • Very Easy to Use
 • Multiple Directions
 • Customize Colors
 • Customize Texts
 • Customize Pointer Position and Main Text Position
 • You Can use Tracking with a little bit Skill ( Tutorial is Coming Soon)
 • Live Preview ( Only on Motion Factory Window )
 • Compatible with Motion Factory
 • Works with Essential Graphics Panel
   Demo:

   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below