3D Text - Photoshop Action vol 2

11:40

By: StLove

3D Text - Photoshop Action vol 2
ATN, PDF | Version Adobe Photoshop | 1 mb

Information:

  • Well organized folders. All editable!
  • Easy to edit colors
  • 4 extrusion directions
  • 10 extrusion sizes
  • 30 shadow sizes
  • Global light function
  • Choose any light and shadow direction
  • 360 degrees light and shadows

Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

StLove

Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below