Fast Slideshow

Fast Slideshow
1920x1080 | Version After Effects CC, CS6 | 55 mb

Information:
 • Modular Structure
 • IGTV Instagram Version
 • 31 Placeholder
 • Dynamic Indie Rock Opener
 • You can use Photo or Video
 • Universal Expressions
 • 1920×1080 Full HD Resolution
 • Compatible with After Effects CS5 or higher
 • No Extra Plugins Required
 • Well organized template
 • Images and Music are not includes
 • Helpful documentation included
 • Music by MoodMode Indie Rock
 • Font used – Prequel
   Demo:

   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below