Big Titles For DaVinci Resolve

Big Titles For DaVinci Resolve
1920x1080 | Version DaVinci Resolve 16 | 20 mb

Information:
 • Big Titles Pack
 • Free Updates
 • (1920×1080) Resolution
 • Color control
 • Compatible with DaVinci Resolve 17
 • Video tutorial included
 • Easy to customize project
 • Well organized
 • Very Fast Render
   Demo:

   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below