Cinematic Movie Trailer for Premiere Pro

Cinematic Movie Trailer for Premiere Pro
3840x2160 | Version Premiere Pro CC | 1 mb

Information:
 • Premiere Pro CC2021 Motion Graphics Template (.mogrt)
 • After Effects needs to be installed to use this template
 • No plug-ins required
 • Easy to edit
 • Editable colors
 • Fully customizable
 • Video tutorial included
 • Well Organized
   Demo:

   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   2 nhận xét:

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below