Multi Video Slideshow

Multi Video Slideshow
1920x1080 | Version After Effects CC, CS6, CS5.5 | 20 mb

Information:
 • You can change colors, duration, camera, animation… 
 • All made in After Effects project 
 • Editable with After Effects /cs5,cs5.5,CS6,CC,CC2014 
 • Works with any frame rate 
 • Very easy customize 
 • Full HD: 1920×1080p 
 • No plugin - video tutorial 
 • AUDIO: https://audiojungle.net/item/an-epic/19196067
   Demo:

   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below