Gemini Lightroom Presets Dekstop and Mobile

21:38

By: StLove

Gemini Lightroom Presets Dekstop and Mobile
LRTEMPLATE | Version Adobe Lightroom | 1 mb

Information:

  • Presets 10 XMP
  • Presets 10 DNG
  • Compatible with all Adobe Lightroom and Mobile
  • One-click presets

Chuyển Preset Lightroom sang Premiere:
Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

StLove

Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below