Graphics Library for Premiere Pro

Graphics Library for Premiere Pro
3840x2160 | Version Premiere Pro CC | 3000 mb

Information:
 • Works with any FPS
 • Over 2000 Graphic Elements
 • Easy for beginners – applying a preset in one click.
 • No holders needed – presets work through adjusment layers.
 • Supported 1080p , 2K, 4K, 6K resolution.
 • Change preset in one click.
 • Apply 1,2 or 3 presets at the same time to get unique design.
 • Easily change the duration of preset.
 • Doesn’t require advanced skills in Premiere Pro
 • All Fonts Used in Elements HERE
 • Videos from preview HERE
   Demo:
   Học dựng phim bằng Adobe Premiere trong 60 phút:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below