Massive Transitions Kit

Massive Transitions Kit
3840x2160 | Version After Effects CC | 990 mb

Information:
 • This transitions is for after effects, but you can use it with Premiere Pro via dynamic link (see included video tutorial)
 • 750+ Transitions included:
 • Zoom, Glitch, Aberration, Distort, Fish Eye, Leens, Pixelate, Roll, Warp, Page Turn and more
 • Free lifetime updates
 • 100% no plugins required
 • After effects CC2015.3 and above compatible
 • Can be used in Premiere Pro via dynamic link (see included video tutorial)
 • Fully resizable (extension automatically change resolution to your work comp)
 • Original sounds included
   Demo:
   Cách tạo chú thích trong Premiere:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below