Multi Screen Layouts Pack for Premiere Pro

Multi Screen Layouts Pack for Premiere Pro
3840x2160 | Version Premiere Pro CC | 2500 mb

Information:
 • Premiere Pro 2021 Compatible Project
 • Universalised. Works with any language of Premiere Pro
 • Border Width Controller
 • Border Roundness Controller
 • Placeholders Tint Controller
 • Fast Previews
 • Sound Fx Included
 • Very Fast Render
 • Tutorial with voice over included.
   Demo:
   Học dựng phim trên Premiere:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   1 nhận xét:

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below