Camera Transitions for After Effects

Camera Transitions for After Effects
1920x1080 | Version After Effects CS6 | 18.4 mb

Information:
 • Trending
 • Play preview video
 • Download Preview 
 •  Add to Favorites
 •  Add to Collection
 • This transitions pack for After Effects includes 27 dynamic camera style transitions for your promos, action trailer, sports videos, intros, and much more. A video tutorial is included. No plugins. Fast render. Full HD resolution!
 • Music is not included: https://audiojungle.net/item/hiphop/35670230
   Demo:
   Cách tạo chú thích trong Premiere:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below