Cinematic Logo Reveals Pack

Cinematic Logo Reveals Pack
1920x1080 | Version Premiere Pro CS6 | 188 mb

Information:
 • 04 Logo Reveals
 • Duration 10 seconds
 • Easy to customise
 • Full HD (1920×1080)
 • Frame rate: 29,97
 • No Plugins required
 • Designed to use a monochrome logo
 • After Effect CS6 and above
 • Tutorial included
 • Font link included
   Demo:
   Học dựng phim trên Premiere:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below