Call Outs Clean & Simple \ Premiere Pro

Call Outs Clean & Simple \ Premiere Pro
3840x2160 | Version Premiere Pro CC | 20 mb

Information:
 • Call Outs Clean & Simple
 • 3840×2160 (4K) resolution.
 • Compatible with Premiere Pro CC2019 and above.
 • Video tutorial included.
 • No plug-ins required.
 • Used font Montserrat, and music Corporate Minimal not included in project.
   Demo:
   6 thủ thuật đơn giản với After Effects:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below