SUPERHERO LUTS

09:44

By: StLove

SUPERHERO LUTS
1920x1080 | Version All | 400 mb

Information:
 • 31 Artistic and Aesthetic LUTs inspired by all of your favorite superheroes.
 • Alexa, REDLog, Blackmagic, Canon C-Log, V-Log L, S-Log2, S-Log3, Standard LOG and .rec709 versions of each LUT.
 • Utility LUTs.
 • .CUBE, .3DL, .XMP, . LOOK, .VLT, and .COSTYLE
 • .PDF Instruction Guide for install and use.
   Demo:


   Học dựng phim trên Premiere:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below