20 HK Cinema Lightroom Presets and LUTs

20:00

By: ngocbatu

20 HK Cinema Lightroom Presets and LUTs
XMP, DNG | Version  Adobe Lightroom, Adobe Photoshop | 56.5 Mb

Information: 
  • 20 Lightroom Desktop & Mobile Presets
  • 20 Skin Tone Protected Presets
  • 20 LUTs
  • 20 Skin Tone Protected LUTs
Học LR cơ bản trong 60 phút:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below