PRO Presets - V 50 - Photoshop & Lightroom

13:30

By: ngocbatu

PRO Presets - V 50 - Photoshop - Lightroom
XMP, DNG, ATN | Version Adobe Lightroom, Version Adobe Photoshop | 30 Mb

Information: 
  • 2 Presets Desktop For Lightroom
  • 2 Presets Lightroom Mobile
  • ATN File ( photoshopo Actions )
  • Help file
Học LR cơ bản trong 60 phút:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below