Analogica Lab CINESTILL 800T Power Grade

13:16

By: StLove

Analogica Lab CINESTILL 800T Power Grade
Resizable| Version Davinci | 30 Mb

Information: 
 • Input Color Space ( Log, Rec709, Arri, Blackmagic, Sony S-Log, Canon C-Log and more and more )
 • Exposure control
 • Film Blur
 • Film Grain
 • Halation Effect control value with blur amount
 • Color temperature D50 D55 D60 D65 D75
 • Neon Lights Suppression
 • Film Print
 • Film Dust
 • Film Saturation
 • Camera Movement
Demo:

Học Davinci cơ bản trong 60 phút:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

StLove

Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below