BOX Auto Resizing Titles Pack

Holiday Photo Slideshow
Resizable | Version After Effects CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014 | 1400 mb

Information:
  • 112 BOX Titles
  • 7 Categories (Animation, Titles, Lower Thirds, Long Shadow, Call Outs, Shapes, Glitches)
  • BOX automatically resize based to text.
  • PremiumBuilder Extension Included for AE and Premiere Pro.
  • Well Organised Library
Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below