Epic Logo

Epic Logo
1920x1080 | Version After Effects CC 2019, CC 2018, CC 2017, CC 2016, CC 2015, CC 2014, CC, CS6 | 117 mb

Information:
  • Adobe After Effects CS6 or above
  • Required free plugin “Saber”
  • Realistic metal look
  • Video Tutorial Included
  • Easy to edit
  • Full HD 1920×1080
  • Duration : 7 second
  • 3 color Presets (gold, platinum, silver)
  • Custom Color

Demo:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

Tú Thanh

Tôi là một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below