Motion Typography Essential Graphics | Mogrt

Motion Typography Essential Graphics | Mogrt
3840x2160 | Version Premiere Pro CC | 950 mb

Information:

 • Adobe Premiere CC 2019, CC 2018 Compatible Project
 • 4K Resolution (3840×2160), Full HD resolution (1920×1080) pixels, Resizable
 • 300+ Animated Titles
 • Simply & Easy to Edit
 • Customise Colours, Size, Tracking.
 • Auto-Resized Box based to the text.
 • Fast & Free Support 24/7
 • Easy to follow Tutorials Included with voice over.

    Demo:

    Download:

    https://tinyurl.com/yccfmopj
    Source: Internet.

    StLove

    Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

    TÚ THANH

    2 nhận xét:

    Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below