Titles Premiere Pro

Titles Premiere Pro
Resizable | Version Premiere Pro CC, After Effects CC | 188 mb

Information:

 • 50 Premium Titles
 • Free Future Updates
 • Perfect Tool for Youtube / Instagram / Filmmaker Users
 • Resizable ( 4K, 2K, Full HD, or Custom)
 • PDF and video Tutorials
 • No Plugins needed
 • AUTO RESIZABLE Elements
 • Responsive Time – Change duration easily
 • Premiere Pro 2017 and above

    Demo:

    Download:

    https://tinyurl.com/yccfmopj
    Source: Internet.

    StLove

    Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

    TÚ THANH

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét

    Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below