Video Library for Premiere Pro

Video Library for Premiere Pro
1920x1080 | Version Premiere Pro CC | 2000 mb

Information:
 • Over 1000 elements&presets for any media content.
 • Easy for beginners – applying a preset in one click.
 • No holders needed – presets work through adjusment layers.
 • Animation Studio extension included.
 • Change preset in one click.
 • Apply 1,2 or 3 presets at the same time to get unique design.
 • Easily change the duration of preset.
 • Doesn’t require advanced skills in After Effects
 • To use Presets check Video Tutorials
   Demo:

   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below