Smooth Call-Outs

Smooth Call-Outs
1920x1080 | Version After Effects CS5 | 75 mb

Information:
 • Fully customizable call-outs, create your own style
 • 8 basic Titles (4 for text & 4 for image)
 • 16 Pre-Made design Titles
 • No plugins required
 • AE CS5.5 and above
 • Music: AmbientTi
   Demo:

   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below