PRO Landscape and Travel Lightroom Presets

14:10

By: StLove

PRO Landscape and Travel Lightroom Presets
LRTEMPLATE | Version Adobe Lightroom | 1 mb

Information:

  • 15 Premium Landscape and Travel Lightroom Presets are compatible with Lightroom 4 – 6 and all Creative Cloud (CC – CC2015) versions. Compatible with both a Mac and PC. All BeArt Lightroom presets are fully customizable. Smart adjustments & professional results. Supported file formats: DNG, TIFF, and JPEG formats (in other words, the formats primarily used in digital cameras). Lightroom 5 also supports the PSD file format for enhanced integration with Photoshop. Detailed PDF help file.

Demo:
Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

StLove

Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below