Beauty Box 5.0.6 for Photoshop

11:09

By: StLove

Beauty Box 5.0.6 for Photoshop
Resizable | Version Photoshop CC2023 | 10 mb

Information:
  • Automatically detects and smooths skin, reducing wrinkles and blemishes
  • Includes a variety of skin-smoothing presets, as well as the ability to create custom presets
  • Works with both 8-bit and 16-bit images
  • Compatible with both Mac and Windows operating systems

Xóa đối tượng đơn giản trong Photoshop:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

StLove

Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below